Home

plaatje

 IJkpunt biedt deskundigheid

Gemotiveerde medewerkers vormen het fundament voor elke succesvolle organisatie. Organisaties zijn voortdurend in beweging om flexibel in te spelen op marktveranderingen.

Enthousiast en vitaal blijven in het werk wordt er niet altijd eenvoudiger op. Te meer daar in deze tijd van snelle veranderingen in toenemende mate ook de kwaliteit van leven nadrukkelijk aan de orde is.

Soms is het nodig om meer aandacht te geven aan de invulling van de functie en aan de loopbaan; zeker wanneer gezocht moet worden naar een andere werkplek.

Medewerkers én organisaties zijn er bij gebaat om zo nu en dan stil te staan bij de motivatie en het werk, om keuzes als het ware te (her)ijken, en waar nodig bij te sturen. Het komt de vitaliteit in het werk ten goede.

Voor wie?

• voor managers
• voor medewerkers
• voor zieke medewerkers

Wanneer?

• als de spanningsboog te groot wordt
• werk alleen nog als routine ervaren wordt
• het tijd wordt voor een nieuwe uitdaging
• het moeilijk wordt om mee te bewegen met veranderingen
• conflictsituaties vastlopen
• er sprake is van reorganisatie en er niet voor iedereen een plek beschikbaar is
• bij terugkeer na ziekte extra begeleiding gewenst is
• wanneer …