Outplacement

outplacementIJkpunt biedt perspectief

Outplacement is gericht op het vinden van ander werk bij een andere werkgever. De aanleiding is meestal niet zo plezierig. Door een positieve toekomstgerichte aanpak ontstaat ruimte voor de noodzakelijke beweging. Daar hebben alle betrokkenen baat bij.

Aanpak
Het uitgangspunt bij outplacement is het vinden van een nieuwe baan, met behulp van een effectief gebleken methode. Daarbij zal zeker ook aandacht zijn voor het verwerken van het verlies van de oude functie.

In de begeleiding komt verder aan de orde:

  • analyse sterke kanten en valkuilen
  • aandacht voor persoonlijkheidsontwikkeling
  • opstellen van persoons- en beroepsprofiel
  • arbeidsmarktverkenning
  • effectief solliciteren
  • begeleiding bij start nieuwe baan.

Individuele gesprekken van ongeveer 1.5 uur en zelfwerkzaamheid aan de hand van opdrachten.
Van acceptatie van de feitelijke situatie naar het effectief zoeken naar een nieuwe baan.

Resultaat
Een passende baan of in elk geval op eigen kracht gericht op zoek kunnen gaan naar een nieuwe baan.

De begeleiding duur ongeveer 3 tot 12 maanden, afhankelijk van de individuele situatie van waaruit u start en van uw eigen inzet.

Aan de slag
Heeft u vragen, wilt u meer weten over deze aanpak of een afspraak maken? Bel dan 06-14992173 of gebruik het contactformulier.

“De begeleiding ervaar ik als een enorme steun. Ik voel me steeds sterker. Ik krijg handvatten aangereikt voor verdere ontwikkeling en voor het realiseren van mijn doel, namelijk: het vinden van een passende baan.”