Senior anno 2017

senoir

IJkpunt zet de focus
op scherp

Senior anno 2017, een veelbesproken onderwerp in de politiek en maatschappelijk, door beleidsmakers, leidinggevenden en hr-adviseurs.

Oudere medewerkers werken steeds langer door. Met het opschuiven van de AOW-leeftijd zal dit in de toekomst alleen maar toenemen. Vitaliteit, mobiliteit en flexibiliteit vragen steeds meer aandacht. Daarbij zit de arbeidsmarkt niet te wachten op de senior. Dus blijft deze oudere medewerker veelal zitten op dezelfde functie, ook al is deze al lang niet passend en uitdagend meer. Alleen bij ingrijpende reorganisaties wordt men gedwongen in beweging te komen. Onzekerheid of het gevoel niet op de goede plaats te zitten, is niet bevorderlijk voor motivatie en prestaties.
Traditioneel bestaat ouderenbeleid vooral uit het ontzien van de oudere medewerker, met bijvoorbeeld korter werken of extra verlofdagen. Om de senior betrokken en enthousiast te houden komt de werkgever er niet met ‘ontzien’. Daarvoor is meer nodig.

Het imago van de 50plusser op de arbeidsmarkt is weinig gunstig: langzamer, niet vaardig met nieuwe media, te duur, niet flexibel, hoger verzuimrisico, etc. Dit beeld wordt door velen uitgedragen. De senior is er zelf haast in gaan geloven. Maar klopt dit beeld? Of is er met een gedifferentieerde aanpak en maatwerk iets te doen aan het imago én het gedrag van de oudere medewerker?
Er wordt veel gesproken óver de oudere medewerker. Hoe zit het met die senior zelf? Wat kan deze zélf doen om vitaal in het werk te blijven staan, en te zorgen dat kennis en ervaring voor het bedrijf behouden blijft?
Tijd dus om ook met de oudere medewerker zelf in gesprek te gaan. En deze in gesprek met zijn leeftijdgenoten.

De training ‘Ontdek uw Seniorenkracht’ haalt de senior-medewerker uit zijn dagelijkse patroon van denken en doen. Hij gaat zijn persoonlijke werk-/leefsituatie herijken om vervolgens, op basis van een reële inschatting van zijn werkvermogen, plannen te maken voor een vervolg op zijn loopbaan waarin hij zelf afgewogen keuzes maakt.