IJkpunt voor 50plussers

vijtifplusser

IJkpunt schept ruimte

Rond het vijftigste levensjaar vragen veel medewerkers zich af welk werk nog zinvol is en welke activiteiten daar bij horen.

Medewerkers werken in een omgeving die continu lijkt te veranderen. En deze veranderingen gaan snel: reorganisaties, nieuwe vormen van communicatie, technologische ontwikkelingen. Dit kan onzekerheid geven.

Bij veel 50plussers roept dit de vraag op: Tel ik mee of tel ik af?

Ben ik nog wel regisseur van mijn eigen loopbaan en mijn eigen functioneren?

Zinvol voor de 50plusser om eens een pas op te plaats te maken en zijn vitaliteit en werkmotivatie te herijken.

De komende jaren zijn er steeds meer oudere medewerkers in organisaties actief.

Dus zeker ook voor leidinggevenden en hr-adviseurs is het van belang aandacht te hebben voor de duurzame inzetbaarheid van deze medewerkers.